Skip to main content
search
0

PL | EN

© Miya Cosmetics

Przesyłka Gratis od 99 zł, w Polsce.
Przesyłka zagraniczna GRATIS w UE od 450 zł.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Warszawa, dnia 23.05.2018 roku

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanym dalej „RODO”).

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kanani Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Ul. Marszałkowskiej 111 (00-102 Warszawa) (zwany dalej
„Administratorem”).
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Administratorem za pośrednictwem:
a) poczty elektronicznej:rodo@kananieurope.com
b) listownie: Ul. Marszałkowska 111 (00-102 Warszawa).
W szczególności może się Pani/Pan kontaktować z Administratorem w powyższy sposób w celu realizacji swoich praw, o których mowa w punkcie 6 lub w celu wycofania zgody, o
czym mowa w punkcie 7.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu sprzedaży produktów kosmetycznych i toaletowych, odzieży i obuwia, perfum i kosmetyków,
zegarków, zegarów i biżuterii oraz pozostałych artykułów użytku domowego zgodnie z zakresem złożonego zamówienia, na podstawie Pani/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6
ust. 1 lit. a RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub do czasu wycofania przez Pani/Pana zgody na ich przetwarzanie.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi informatyczne lub marketingowe, którym Administrator powierzy przetwarzanie
danych osobowych,
b) pracownicy i współpracownicy Administratora.
6. Ma Pani/Pan prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych.
7. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych tj. do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. W przypadku nie podania swoich danych konsekwencją dla Pani/Pana będzie przerwanie procesu sprzedaży produktów
kosmetycznych i toaletowych, odzieży i obuwia, perfum i kosmetyków, zegarków, zegarów i biżuterii oraz pozostałych artykułów użytku domowego zgodnie z zakresem
złożonego zamówienia.